logo

Bankalara Açılan 263 Bin Dava Düşecek

Bankalara Açılan 263 Bin Dava Düşecek

Bankalara Açılan 263 Bin Dava Düşecek-kamumemurlar.com

Meclis’te önceki gün kabul edilerek onay için Cumhurbaşkanlığı’na gönderilen Tüketicinin Korunmasına Dair Kanun’da yer alan kritik ücret ve komisyonlara ilişkin maddelere tüketici derneklerinden ciddi itirazlar geldi.

Tüketici dernekleri yasanın Meclis’e gönderilmesini istemek için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den randevu talep ettiler.

Yasal hale gelecek

Yeni yasayı Bugün’e değerlendiren Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Başkanı Sıtkı Yılmaz, yasal dayanağı bulunmayan bankaların ücret ve komisyon tahsilatlarının yeni yasayla birlikte yasal hale geleceğini söyledi. Bankaların tüketiciden faiz dışında hangi ücret ve komisyonları alacağına BDDK’nın karar vereceğine işaret eden Yılmaz, BDDK’nın listesine girecek hiçbir ücret ve komisyona karşı tüketicilerin dava açamayacağını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

Mücadele boşa çıktı

“Ücret ve komisyonları belirleme yetkisi yasayla BDDK’ya verilince tüketici için hak arama yolu kapanıyor. Bugüne kadar tüketicinin bankalarla yaptığı tüm hukuki mücadele boşa çıkıyor. Böyle olursa, tüketicinin bankalarla olan sorunları daha da artacak, tüketiciyi mağduriyetten kurtarmak için yeni yasalar çıkarılmak zorunda kalınacak. Tüketici mahkemelerinde 465 bin şikayet var. Bunlardan 263 bini bankalarla ilgili. Şimdi yeni yasa çıkınca bankalarla ilgili olan bütün bu davalar düşecek.”

‘Ücretsiz kart’ çok zor

Yılmaz, bankalara getirilen ücretsiz kredi kartı çıkarma zorunluluğunun da pratikte işe yaramayacağını, bankaların kart üzerindeki çipler aracılığıyla kartlara taksit gibi ilave haklar yükleyip vatandaşı ücretli kartlara yönelteceğini, tüketicilerin de taksit avantajı nedeniyle zorunlu olarak bu kartlara geçeceğini savundu.

Komisyonlar garantide

Tüketici Hakları Derneği (THD) Başkanı Turhan Çakar da yasanın tüketici haklarını geriye götürdüğünü iddia etti. Görüşlerinin yeterinci dikkate alınmadığını belirten Çakar, “Bankaların ücret ve komisyonları yasal garanti altına alındı. Tüketiciler ekonomik yönden iyice mağdur edilecek. Yetki BDDK’ya verilerek ciğer kediye teslim edildi. Cumhurbaşkanımızdan iade yönünde karar bekliyoruz” dedi.

Endişeye gerek yok

AK Parti Denizli Milletvekili Nihat Zeybekçi: Tüketici haklarını geriye götürmenin aksine tüketici hukukunu güçlendiren bir yasa yaptık. Yasadaki her kuralın aşılması, tüketicinin dava konusu yapabilmesi demektir. Endişe edilecek bir şey yok. Vatandaşın haklarını çift dikişle koruyoruz. BDDK’nın listesiyle sınırlamazsanız bu sefer başka alakasız bir şekilde örneğin gıda kanununa konulan bir maddeyle ek haklar gelebiliyor. Şimdi bu liste, bu yolla bankalara avantaj sağlamasının önüne geçiyor.

Tüketici aleyhine karar

CHP Manisa Milletvekili Hasan Ören: Tüketici haklarıyla ilgili önemli kazanımlar elde ettik. Ama birçok sorunu ortada bıraktık. Örneğin bankaların nelerden ücret alacağını BDDK belirleyecek. Mesele bankaların tüketiciden aldığı 19 milyar liradan vazgeçilip vazgeçilmeyeceğiydi. Vazgeçmediler. Listeyi BDDK belirlediğinde, mahkemede yasaya bakılacak ve hakim doğal olarak tüketici aleyhine karar verecek. Tüketiciye, ‘bilinçli olarak bankaya gitmişsin’ diyecek.

Faiz lobisinin isteği

MHP Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan: Tüketici yasasındaki bankalarla ilgili maddeler faiz lobisinin hükümete dikte ettirdiği maddelerdir. Yasa, ‘BDDK belirler’ diyor. Bakanlığın olumlu görüşü bile diyemediler. Biz bu maddenin yasa metninden çıkarılmasını istedik, kabul etmediler. Tüketici dernekleri Meclis’te ve her ortamda itiraz etti ama bunlar dinlenmedi.

Uygulamayı görelim

Ye­ni dü­zen­le­me­yi de­ğer­len­di­ren bir ban­ka­cı, üc­ret ve ko­mis­yon­la­rın ma­li­yet­le­rin kar­şı­lı­ğı ol­du­ğu­nu be­lir­tir­ken, şun­la­rı söy­le­di: “Hiz­met­le­rin ka­li­te­li bir şe­kil­de su­nu­la­bil­me­si, bir di­zi mas­raf­la­rı or­ta­ya çı­ka­rı­yor. Bu mas­raf­la­rın bir bö­lü­mü­nün müş­te­ri­le­ri­mi­ze yan­sı­tıl­ma­sı do­ğal. Ye­ni ka­nun­la üc­ret ve ko­mis­yon­la­rı be­lir­le­me yet­ki­si Ba­kan­lı­k’­ın gö­rü­şü alı­na­rak BDDK’­ya ve­ri­li­yor. So­nuç­la­rı­nı de­ğer­len­di­re­bil­mek için uy­gu­la­ma­la­rı gör­mek ge­rek­li.”

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » » »
1105 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

3+8 = ?

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.