logo

escort bursa escort mersin bursa escort istanbul escorts istanbul escort istanbul escort bayan webmaster forum adult forum beylikduzu escort ankara escort ankara travesti istanbul travesti

Gündoğdu’nun Açıklaması Kimi Tatmin Eder?

Gündoğdu'nun Açıklaması Kimi Tatmin Eder-kamumemurlar.com

Ahmet Gündoğdu, okul müdürlüğüne torpilli atama yapılması için girişimde bulunmadıklarını belirtti.

2 gün önce, okul müdürü atamalarındaki torpil, iltimas iddiaları nedeniyle, Gündoğdu’ya “neden susuyorsunuz” demiştik. “Hak ve adalet ayaklar altına alınıyorken niiçin sesiniz çıkmıyor” diye sormuştuk. Gündoğdu, genel başkanı olduğu Eğitim Bir Sen sendikasının web sitesinden, nihayet bir gerek hissedip, mülakata yönelik bazı açıklamalarda bulundu

Açıklamada, Eğitim Bir Sen’in hak ve adalet talep ettiği, kuruluşunda yer alan misyona hala sahip çıktığı, “bizden” diye bir üyenin kayrılması için girişimde bulunmadığı, mülakata karşı olduğu olduğu belirtildi.

Her ne kadar inandırıcı gelmiyor olsa da, aşağıda tam metni yer alan açıklamadaki, hak ve adaleti üstün tutan vurgu ile “hiçbir üyemize iltimas geçilmesi için girişimde bulunmadık” şeklindeki tespiti önemsediğimizi belirtmek istiyoruz. Bunda muhakkakki Prof. Dr. Hayri Kırbaşoğlu ile yapmış olduğumuz söyleşinin büyük etkisi bulunmaktadır.

Ancak bu açıklama bize yeterli gelmemektedir.

Öyle inanıyoruzki tüm siyasi partilerden ve tüm sendikalardan üyesi olan memurlar.net üyeleri de, bu açıklamayı yeterli bulmayacaktır.

Hak ve adaletin yeniden en üstün değer olduğu bir yapının kurulması için, Ahmet Gündoğdu’nun, Memur Sen Yönetim Kurulu üyelerinin ve konfederasyona bağlı her bir sendikanın yöneticilerinin daha fazla sorumluluk alması, bunu en önemli vazifesi görmesi gerekmektedir. Zira algıda çok büyük bir kirlenme mevcuttur.

Bu nedenle, bu açıklamalar çoğaltılmalı ve samimi olunduğu gösterilmelidir. Biraz da, bunun için Bakanlar ziyaret edilmeli, fotoğraf çektirmeli, haksızlığa yol açan genel düzenlemelerin iptali için hukuki çaba sarfedilmeli, eylem yapılmalıdır. Bu olmaz ise açıklama, kağıt üstünde kalmış bir açıklamadan öteye gidemeyecektir.


İŞTE AÇIKLAMANIN TAM METNİ

Yönetici Atama Haberlerinde Amaç Eğitim-Bir-Sen Üyelerinin Önünü Kesmek mi?

Son günlerde kamuya yönelik haberleri ile bilinen internet sitelerinde ve bazı sendikaların açıklamalarında, mülakat sonuçları üzerinden üyelerimize ve sendikamıza yönelik itham ve iftiralarda bulunulmakta; bir kaç il ve kişi üzerinden kaleme alınan haber ve açıklamalarla sendikamız karalanmaya çalışılmaktadır.

Öncellikle şunu belirtmek gerekiyor ki, okul müdürü atamaları mevzuata ve bu mevzuatta öngörülen usul ve esaslara dayalı olarak yapılmaktadır. Mülakat uygulaması da, ilgili mevzuat gereği gerçekleştirilmektedir. 652 sayılı KHK’da olduğu için yönetmelikte zorunlu olarak yer verilen okul müdürlüğünde mülakatın yanına müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı için de mülakat uygulaması eklenmesine sendika olarak karşı çıktık ve bunu engelledik. Bu hususa, söz konusu haber ve yorumlarda bilinçli olarak yer verilmediği kanaatindeyiz. Diğer taraftan, mülakat uygulamasının ilgili komisyonda görev alan üyelerin kişisel takdirini esas alan bir yöntem olduğunu hatırlatmakta fayda vardır.

 

Eğitim-Bir-Sen’in Hak ve Adalet Kavramları Üzerinden Sınava Tabi Tutulmasına İzin Vermeyeceğiz

Eğitim-Bir-Sen olarak, mülakat sürecinde üyelerimizin kayırılması için hiçbir girişimde bulunmadık, bulunmayacağız. Eğitim-Bir-Sen’in hak ve adalet kavramları üzerinden sınava tabi tutulmasına da izin vermeyeceğiz.

Öte yandan, bir hususu kamuoyunun ve özelliklede eğitim çalışanlarının dikkatine sunmak istiyoruz. Hak, adalet temelli yorum, haber ve açıklamaları, Eğitim-Bir-Sen üyelerine mülakatta düşük not verilmesine yönelik bir baskı oluşturma çabası olarak değerlendiriyoruz. Bu kapsamdaki iyi niyetli haber ve çağrıların da, farkında olmadan da olsa, aynı amaca hizmet ettiğini görmekteyiz. Bu yöntemle, kariyer ve liyakatiyle okul müdürlüğünü fazlasıyla hak eden ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşıyarak ataması yapılan/yapılacak üyelerimize yönelik “torpille atandı” algısı üretmeye çalışanlar hedefine ulaşamayacaklardır.

Eğitim-Bir-Sen, Örgütsel Gücünü Bireylere İltimas Geçmek İçin Kullanan Bildik Sözde Sendikalardan Değildir

Eğitim-Bir-Sen, örgütsel gücünü bireylere iltimasa kullanan bildik sözde sendikalardan değildir ve olmayacaktır. Salt Eğitim-Bir-Sen üyesi olduğu için insanları, mülakatta aldıkları yüksek puan üzerinden torpil ve iltimasla suçlayıp, liyakatsiz olarak nitelendirmenin ne kadar vicdani ve ahlaki olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Şunu özellikle ifade edelim ki, dayandığımız değerler ve sendikal misyonumuz, “Bizden olanları kusursuz gösterin, bizden olmayanları kusurlarla süsleyin” şeklinde bir anlayışı reddeder. Kaldı ki, bir sivil toplum kuruluşu olarak bu anlayışı talimata dönüştürmemiz ve illerdeki bürokratlara bu şekilde talimat vermemiz mümkün değildir. Mümkün olmuş olsaydı dahi, ne sendikamızın ne de üyelerimizin böyle bir yola tevessül etmeyeceğini aklıselim ve tarafsız bakan herkes bilir.

Eğitim-Bir-Sen Üyeleri Birbirleriyle Yarışmaktadır

Eğitim-Bir-Sen’i takip edenler, hemen her il ve ilçede sınavlara yönelik kurslar düzenlediğini, uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimin bütün türleriyle üyelerine sınava hazırlık hizmeti sunduğunu ve azımsanmayacak bir kaynak ayırarak 70 bin adet “Yöneticilik Sınavlarına Hazırlık Kitabı” basıp üyelerine dağıttığını bilir. Sınavlar öncesinde gerçekleştirdiği “Deneme Sınavları” ile üyelerini öncelikle kendisinin sınava tabi tuttuğunu, hatta sendikal taraftarlık kaygısı taşımadan diğer sendikaların üyelerinin de bu sınavlara katılmasına fırsat tanıdığını, deneme sınavı sonrasında kitapçıkları herkesin istifadesine sunarak hizmete devam ettiğini vicdan mahrumu olmayan herkes bilmektedir. Bu hizmetlerin bir yansıması olarak yöneticilik sınavlarını kazanan ve yüksek puan alanların büyük bölümünün Eğitim-Bir-Sen üyesi olduğu sınav sonuçlarından anlaşılmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak mülakat uygulamalarında ağırlıklı olarak Eğitim-Bir-Sen üyeleri birbirleriyle yarışmaktadır. Bu çerçevede, mülakatlarda sendikamız üyelerine iltimas geçildiği iddiası esasen hem eşyanın tabiatına hem de hayatın olağan akışına aykırıdır.

Bütün bunlara rağmen, Eğitim-Bir-Sen’in kurumsal kimliğini ve yöneticiliğe aday üyelerini tahkir etmeyi amaçlayan haberleri masum kabul etmemiz ve bu haberler üzerinden Eğitim-Bir-Sen’e ve üyelerine din, adalet, vicdan ve dindarlık sorgulaması yapılmasını makul görmemiz beklenmemelidir.

Şunu özellikle ifade ediyoruz ki, ilgili mevzuatında belirtilen iş ve işlemler, sınavlar, mülakat değerlendirmeleri ve diğer hususlar tamamlanarak ataması yapılan/yapılacak okul müdürlerini, üyemiz olsun olmasın, eğitim-öğretim ve bilim hizmet kolunun yetkili sendikası olarak, teşkilatımızın bütün birimleriyle takip edecek, faaliyetlerini değerlendirecek, kariyer ve liyakat ilkeleriyle örtüşmeyenlerin karşısında duracağız. Ayrıca, Türkiye’de hukuk devleti ilkesinin bir gereği olarak, idarenin bütün iş ve işlemlerine karşı itiraz ve şikâyet yoluna başvurulmasını mümkün kılan idari-yargısal mekanizmalar, kurallar ve kurumlar mevcuttur. Bu kapsamda, okul yöneticiliği atamalarında hak ve hukuka aykırı, adil olmayan işlemler nedeniyle haklarına halel gelmiş her eğitim çalışanı, Kamu Denetçiliği, İnsan Hakları Kurumu, Meclis Dilekçe Komisyonu ve/veya idari yargı ve diğer ilgili kurumlara başvurabilir. Bu noktada desteğe ihtiyacı olaneğitim çalışanlarına yetkili sendika olma sıfatımızın gerektirdiği ve mevzuatın izin verdiği ölçüde destek sağlayacağımızın da bilinmesini isteriz.

Ne hazindir ki, bugün Eğitim-Bir-Sen ve üyelerine iltimas iftirası atanlar, 28 Şubat gibi kirli süreçlerde mütedeyyin ve muhafazakâr tek bir insanın bile yönetici olmamasına özen gösterenlerdir; sırf başörtülü oldukları için töre ve resmi ideoloji gereği işlerine son verilenlere seyirci kalan ve hatta alkış tutanlardır.

Sonuç olarak, “Haksızlık karşısında susmanın şeytanın ekmeğine yağ sürmek olduğunu”, emaneti ehline vermenin de medeniyetimizin temel düsturlarından biri olduğunu bilen insanların sendikası olarak, eğitim çalışanlarına haksızlık yapılmasına ve Eğitim-Bir-Sen üyelerinin de, “iltimas yapılıyor” yalanı ve yaygarasıyla hakkının yenmesine izin vermeyiz. Nihayetinde haksızlıkları yok etmek ve hakkı tesis etmek için kurulmuş, bu yoldan sapmadığı için de yetkili sendika olmuş Eğitim-Bir-Sen, kimsenin ama hiç kimsenin kendisini haksızlığa göz yuman ve/veya haksızlık karşısında susan bir örgüt olarak eğitim çalışanlarına lanse etmesine izin vermeyecektir. Hiç kimsenin gücü, eğitim çalışanlarının yetkili sendikası Eğitim-Bir-Sen’i karalamaya yetmeyecektir.
Memurlar.net

Etiketler: » »
Share
952 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

9+9 = ?

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.