logo

escort bursa escort mersin bursa escort istanbul escorts istanbul escort istanbul escort bayan webmaster forum adult forum beylikduzu escort ankara escort ankara travesti istanbul travesti

Kıdem Tazminatı Fonu Yeniden Masaya Yatırılıyor

Kıdem Tazminatı Fonu Yeniden Masaya Yatırılıyor-kamumemurlar.com

Sosyal taraflar anlaşamadığı için rafa kaldırılan kıdem tazminatı “Çalışma Meclisi”yle yeniden gündeme geliyor. Çalışma Meclisi’nin kıdem raporuna göre TİSK ve TÜSİAD tazminatı yarıya indirmek istiyor…

Uzun süredir rafta bekletilen kıdem tazminatı fonu yeniden masaya geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen “10. Çalışma Meclisi” toplantısı 26 Eylül’de yapılacak.

Başbakan Erdoğan’ın da katılacağı toplantının üç gündem maddesinden ilki kıdem tazminatı olarak belirlendi. Diğer iki madde ise alt işverenlik ve geçici istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi oldu. Meclis’in çalışma gündeminde son dönemin güncel konusu haline gelen kadın istihdamına yönelik destekler ise yer almadı.

Orta yolu bulmak zor

Bu meclis için hazırlanan raporlar da tamamlandı. BUGÜN’ün ele geçirdiği “Çalışma Meclisi Kıdem Raporu”na göre kıdem tazminatı konusunda devlet, işveren ve işçi örgütleri birbirinden büyük ölçüde farklı görüşleri savunuyor. Çalışma Bakanlığı, kıdem tazminatında bireysel emeklilik benzeri bir yapı kurulmasını isterken, diğer görüşler özetle şöyle:

DİSK: Fon sistemine geçilmesi durumunda fazlasıyla esnek bir işgücü piyasası ortaya çıkacak ve mevcut uygulamada işçilere sağlanan zımni iş güvencesi ortadan kalkacaktır.

İşsizlik sigortasına atıf

TİSK: Kıdem tazminatı, işsizlik sigortası ve iş güvencesi hükümleri dikkate alınarak ve kazanılmış haklar korunarak tasarlanmalı. OECD ortalaması dikkate alınarak 15 günlük maliyeti geçmeyecek şekilde düzenlenmeli.

Hazine: Önceki kıdem tazminatı fonu taslağındaki sistem mevcut sıkıntıların aşılmasına yardımcı olacak. İşsizlik sigortasıyla bütünleşmiş şekilde kurgulanan tazminat fonunun işverenin üzerindeki yükü azaltabilecek.

TÜSİAD: Yürürlükteh sonraki çalışılan süreye ait veya işe yeni girenler için ödenecek tazminat, örneğin her tam yıl için mevcut gün sayısının yarıya indirilmesiyle azaltılmalı. Tavan da buna göre yeniden değerlendirilmeli.

Genel grev nedeni olur

Hak-İş: Kazanılmış haklar korunmalı. Kıdem tazminatının alınmasında yaşanan sorunların ortadan kaldırılması, sürdürülebilir bir noktaya taşınmasını garanti edecek güçlü sistem kurulmalı. Bağımsız fon olmalı.

Türk-İş: Kıdem tazminatı konusunda işçi haklarında geriye gidiş içerecek herhangi bir yasal düzenlemeye kesinlikle karşıyız. Bu konuda yapılacak düzenleme, Türk-İş yönetimi kararı uyarınca genel grev nedeni sayılacak.

‘Ev temizliğinde çalışan kadınlar kıdem almalı’

Ta­raf­la­rı or­tak nok­ta­da bu­luş­tur­mak için mü­za­ke­re­ci yö­nü­nü öne çı­kar­ma­sı bek­le­nen Ça­lış­ma Ba­ka­nı Fa­ruk Çe­li­k’­in, kı­dem taz­mi­na­tı­na tep­ki gös­te­ren ta­raf­la­ra, “Ev te­miz­li­ğin­de 500 bin ka­dı­nı­mız ça­lı­şı­yor. Bu in­san­lar si­gor­ta­sız mı ça­lış­sın? Bu ka­dın­la­rı­mız kı­dem taz­mi­na­tı ala­ma­sın mı?” de­di­ği öğ­re­nil­di.

ERDOĞAN SÜZER – BUGÜN GAZETESİ

Etiketler: » » »
Share
1057 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

6+6 = ?

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.