logo

denizli escort izmir escort izmir escort izmir escort kuşadası escort

Maliye’den Ev Sahiplerine Güzel Emeklilere ise Kötü Haber

Maliye'den Ev Sahiplerine Güzel Emeklilere ise Kötü Haber-kamumemurlar.com

Kira beyannamesini Maliye’ye vermeyen ya da verdiği beyannamede kira gelirini gizleyen ev sahiplerine pişmanlık hakkı geldi. Beyannamesini daha sonra kendiliğinden veren ev sahipleri 480 lira vergiden kurtulacak.

Bir süre önce Gelir İdaresi tarafından görüşe açılan Gelir Vergisi Genel Tebliği önemli bir değişiklikle son halini aldı. Resmi Gazete’de dün yayınlanarak yürürlüğe giren tebliğ, Gelir Vergisi’nde yapılan değişiklikle sil baştan değişen kira geliri vergilemesinin nasıl uygulanacağına açıklık getirdi. Tebliğe göre yıllık 3 bin 200 lira ve altında kira geliri elde eden ev sahipleri beyanname vermeyecek, vergi ödemeyecek.

Eşik gelir 94 bin lira

Kira geliri bu tutarı aşanlar ise tüm gelirlerinin brüt tutarını beyan edecek. Gelirler toplamı 94 bin liranın altında kalanlar 3 bin 200 liralık istisnadan yararlanarak 480 lira daha az vergi ödeyecek. 94 bin liranın üzerinde gelir elde edenlerin kira gelirleri ise yüzde 15-35 vergiye tabi tutulacak.

İstisnadan yararlanır

Tebliğle, kira gelirini gizleyen ev sahiplerine pişmanlık fırsatı da sunuluyor. Buna göre kira geliri elde ettiği halde Maliye’ye vermesi gereken beyannameyi zamanında vermeyen, beyanname vermeyi unutan ya da verdiği beyanda kira gelirini gizleyen ev sahipleri daha sonra kendiliklerinden beyanname vermeleri halinde 3 bin 200 liralık istisnadan yararlanabilecek.

Beyanname verenler faydalanacak

Ancak bu haktan yararlanabilmek için mükelleflerin Maliye’nin yapacağı denetimlere yakalanmadan, kendiliğinden beyanname vermeleri, toplam brüt gelirlerinin de 94 bin lirayı aşmaması gerekiyor. Bunu yapan ev sahipleri 480 lira daha az vergi ödeme şansı elde edecek. Gelirini beyan etmeden Maliye’nin yakaladığı ev sahipleri ise hem yüklü ceza ödeyecek hem istisna fırsatını kaçırmış olacak.

Emekliye kötü haber

Ay­nı teb­li­ğe gö­re emek­li olan­la­rın emek­li ik­ra­mi­ye­le­ri ilk kez ki­ra ge­li­ri­nin be­ya­nın­da is­tis­na he­sap­la­ma­sı­na da­hil edi­le­cek. Emek­li ik­ra­mi­ye­siy­le bir­lik­te emek­li maa­şı ve di­ğer ge­lir­le­ri 94 bin li­ra­yı aşan ev sa­hip­le­ri ki­ra ver­gi­si­ni 480 li­ra faz­la öde­mek zo­run­da ka­la­cak. Ay­rı­ca, iti­raz­la­ra rağ­men brüt ge­lir­ler üze­rin­den he­sap ya­pı­la­cak. Teb­liğ­de yurt­dı­şın­da­ki ev sa­hip­le­ri­ne is­tis­na­la­rın na­sıl uy­gu­la­na­ca­ğı ko­nu­sun­da ise açık­la­yı­cı hü­küm­le­re yer ve­ril­me­di.
Bugün Gazetesi

Etiketler: » » » » » » »
Share
1094 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

2+2 = ?

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.