logo

MEB Şube Müdürlüğü Sınavı Soru ve Cevapları (Paylaşımlar)

MEB Şube Müdürlüğü Sınavı Soru ve Cevapları-kamumemurlar.com

29 Aralık 2013 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan MEB-Şube müdürlüğü sınavı soru-cevaplarınız burada! İşte ayrıntılı MEB-Şube müdürlüğü sınavı soru-cevapları.

29 Aralık 2013 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan MEB-Şube müdürlüğü sınavı soru-cevaplarınız burada! İşte ayrıntılı MEB-Şube müdürlüğü sınavı soru-cevapları.

MEB GÖREVDE YÜKSELME SINAV SORU VE CEVAPLARI

Şube müdürlüğü Sınavı Soruları (29 Aralık 2013) Ösym tarafından yapılan Meb Şube müdürlüğü sınavı (Görevde Yükselme Yazılı Sınavı) 29 Aralık 2013 saat 11:00 da sona erdi. Şube müdürlüğü sınavında 60 soru soruldu. Ösym tarafından alınan karar gereği Şube müdürlüğü sınavı soruları ve cevapları ÖSYM tarafından yayınlanmayacak.

İşte Şube Müdürlüğü Sınavı Soru – Cevap ve Paylaşımları:

1.Ortaöğretim kurumlarının öğrenim süresi, uygulanan programın özelliğine göre, Milli Eğitim Bakanlığı

2. Kurum açma izni verilen  kurumlarda iki yıl içinde öğretime başlamayan ile amacı dışında kullanıldığı

3. Nobel ödülüsorusunun cevabı Matematik

4. Ressam Salvador Dali

5. Atlas okyanusu ve Pasifik’i bağlayan kanalKanal Panama

6. İlke Milliyetçilik

7. Müşavir 30

8.Eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirecek-meslekiteknikeğitimgenel müdürlüğü

9. İl denetmenlerinin iki yıldan az olmamak üzere Bakanlıkça belirleneceksüreler kadar çalışmaları esastır.

10. Kamukurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. bakan görevi

11. Dünyabankası washington

12.Türkiyede insan hakları mahkemesine bireyselbaşvuruyetkisi 1987 yılında

13. Viktor Hugo: Notre Damme’ın Kamburu

14. Ön incelemeeksüre 15 günü geçmez

15. Hangisi yüksek mahkeme değildir? sayıştay

16. 4734 ihale komisyon üyesi? en az 9

17. Örtülü ödenek binde 5 (yalnız 2)

18. Mahkeme kararı milletvekilliğini sınırlandırmaz.

19. Siyasi parti 18

20. Hangisi algıda yanılmaya yol açmaz? empati

21. Emeklilik Haziran Temmuz

22. Protokalda üst—ünvan ,rütbe var kıdem yok

23. İl yönetiminde hangisi bulunmaz diye bir soru vardı. cevap emniyet müdürüydü

24. Türkçe sorusu tezlik fiili

25. Türkçe sorusu ünsüz sertleşmesi

26. Türkçe  iv. cümle yani basit cümle

27. Türkçe niteleme sıfatı

28. Yarım işlerin akılda kalması—zeıgarnik

29. Sendikalar genel kurullarını hangi aylarda yapar diye bir soru vardı. mart ve kasım

30. Kamu etik kurulu tbmm üyelerini ve bakanlar kurulu üyeleri ile ilgili şikayetleri inceleyemez

31. Muhtar ilköğretim çağındaki çocukların listesini kaç gün önceden okul idaresine bildirir. sorunun cevabı 15 gündü.

32. Memur cezası uyarma- aylıktan kesme- memuriyetten çıkarma- kınama

33. Mal bildirimi sorusunda eş ve velayeti altındaki çocuklar olacak.

34. Belediye kurulması için nüfus—-5000   uzaklık 5000

35. 1921 anayasasında il ilçe bucak diye bölümlemme yapılmamıştır.

36. İl de konutların kira belirlemesini il daimi komisyonu yapar.

37. 657nin içinde olmayan memurluk sınıfı özel güvenlik personeli

38. Örtülü ödeneğin nasıl kullanacağına bakanlar kurulu karar verir yanlış. başbakan karar verir.

39. Basımevi için izin ve teminat gerekmez sanırım…

40.  Öğretmen niteliklerini kim belirler? meb

41. Yurt dışı memurların hafta sonu tatilini bakanlar kurulu belirler.

42. Yurt savunması tbmm adına:bakanlar kurulu

43. Fransa dışında en çok Sefiller ve Notre Dame’ın Kamburu romanlarıyla tanınır.

45. Bilimsel, kültürel, istatistik, teknik, tıbbi, mali, hukuki  raporlar kapsam içindedir.

46. Öğretmen konut kiralarını il özel idaresi ödemez.

47. Bucakların başka bir ilçeye bağlanması iç işleri bakanlığı

48. İhaleden çıkmak için, teklif verip çıktıktan sonra geri dönülmez.

49. Denetmenler her hizmet bölgesinde en az 3 yıl çalışır vardı. onun doğru cevabı 2 yıl olacak.

50. 1739 milli eğitim temel kanunu istisna hangisidir – askeri maksatlarla açılacak okullar hariç

51. teşkilati esasiyede (23maddeden oluşur) il ilçe bucak müfettişlik var yargı yok. cevap yargı

52. turkce etken diyor edilgen olacakti

53. örgütleme sorusunda cevap coğrafi örgütleme

54. Açık ihale-belli istekliler-pazarlık

55. Yatay iletişim-aynı düzeyler arasında

56. Mücbir sebepler sorusunun cevabı 3.sahıs tarafından diye başlayan cevaptı

57. Köylerin birleştirilmesi-ayrılması- İçişleri bakanlığı

58. Hangisi mahalli idare değildir? Yalnız I

59.  Özel eğitim kurumları 2 yıl içinde hizmete girmezse

60. 

Sıra

Türkçe dil bilgisi

Soru Sayısı

5

1

Hangisi yoktur? Ünsüz benzeşmesi

 

2

Yüklemi etken değil edilgen olacaktı

 

3

Hangisi yoktur? Tezlik fili

 

4

Hangisi yoktur? Niteleme sıfatı

 

5

IV. Cümle  Basit Cümle

Cevap tartışılabilir

*****

Yönetimde insan ilişkileri ve iletişim

Soru Sayısı

2

6

Yapılan araştırmada insanların yarıda kalan işleri bitirilen işlere göre daha çok hatırladıkları belirlenmiş bu nedir?

 Cevap: Zeigarnik etki

 

7

Algıda yanılmaya yol açmayan  Empati

 

******

Yönetim, liderlik ve organizasyon Soru Sayısı

3

8

Aynı düzeyler arasındaki ilişki

 Yatay iletişim

 

9

Örgütsel bölüm:coğrafi bölüm

 

10

Klasik teoriye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İletişime açık

 

*****

İnsan hakları ve demokrasi

Soru Sayısı

1

11

Türkiyede İnsan Hakları Mahkemesine bireysel başvuru hakkı ne zaman verilmiştir? 1987

 

 

*****

Yönetimde etik

Soru Sayısı

1

12

 Etik Kurulu TBMM üyeleri bakanlar kurulu ve Yargı mensupları hakkında şikayetleri  incelemez.

 

 

*****

Türk idare sistemi

Soru Sayısı

2

13

Hangisi mahalli idare değildir?

( İlçe olan)

 

 

14

Köylerin birleştirilmesi,ayrılması hangisinin tasvibiyle: İçişleri bakanlığı

 

 

*****

Protokol kuralları

Soru Sayısı

1

15

Protokol kurallarına göre-üst, konuk  

Bayan  sadece  Sosyal alanda

 

 

*****

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Soru Sayısı

2

16

1921 anayasasında bulunmayan?

yargı

 

 

17

Macar Sanatçının Türk Sanatçı Adnan Saygun ile halk müziği araştırması:Milliyetçilik

 

 

*****

Genel kültür

Soru Sayısı

5

18

Victor Hugo’nun Eseri: Notre Dame’ın Kamburu

 

 

19

Dünya Bankasının Merkezi: Waşington

 

 

20

İspanyol sürrealist ressam heykeltıraş, sinema sanatçısı: Salvador Dali

 

 

21

Atlas Okyanusu ve Pasifik Okyanusunu bağlayan kanal:Panama

 

 

22

Hangi dalda Nobel Ödülü verilmez: Matematik

 

 

*****

T.C. Anayasası

Soru Sayısı

5

23

Hangi şekilde milletvekilliği  sonlanmaz? Partisi kapatılan  milletvekilinin

 

 

24

Siyasi partilere 25 yaşında üye olunur (doğrusu şık)

 

 

25

Basımevi kurmak,mali ve izin şartına bağlanamaz.

 

 

26

1982 Anayasasında değişmeyen mahkeme :Sayıştay

 

 

 

 

 

 

*****

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

Soru Sayısı

4

27

Öğretmenlerin emeklilik işlemleri ne zaman yapılır? Haziran ve Temmuz aylarında

 

 

28

İl denetmenlerinin  görev süresi minumum 2 yıldır (3 değil)

 

 

29

657 ceza UYARI-AYLIKTAN KESME-KINAMA

 

 

30

Mal bildirimi eş ve çocuklar için verilir

 

 

31

657 de özel güvenlik yoktur

 

 

*****

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu

Soru Sayısı

3

32

Öğretmenin niteliklerini MEB belirler

 

 

33

İstisnai olarak belirtilmiştir?

imam hatip-Askeri Okul-Güzel Sanatlar

Çok araştırdık ama cevap belirsiz.

*****

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu

Soru Sayısı

3

34

Şehir ve kasabalarda bulunan lojmanlarda aynı okuldan başka öğretmenler oturamaz (doğru şık)

 

 

35

Okul açılmadan 15 gün önce Muhtar okula kayıt olacak çocukalrı belirler

 

 

 

 

 

 

*****

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK

Soru Sayısı

5

38

Müsteşarın görevlerinde

bakanlıklar arası koordinasyon yok.

 

 

39

Yurt dışı hafta sonu iznini bakanlar kurulu verir.

 

 

40

 

 

 

41

Bakana yardımcı  kaç müşavir?  30

 

 

42

Eğitim İstihdam ilişkisini güçlendirmek: Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün görevidir

 

 

43

Mesai saatlerini ve engellileri içeren bir soru vardı ama hatırlayamadık..

 

 

*****

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

Soru Sayısı

3

 

44

Soruşturma izni için ek süre? 15 gün

 

 

45

Belde başkanı soruşturma iznine itiraz için nereye başvurur:

Bölge idare mahkemesine

 

 

 

 

 

 

*****

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Soru Sayısı

3

46

Örtülü ödeneğin nasıl kullanılacağına bakanlar kurulu karar verir yanlış şık idi.

 

 

47

Kamu zararı hakkında yönetmelik maliye bakanlığının teklifi ile bakanlar kurulu tarafından  yürürlüğe konur.

 

 

*****

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu

Soru Sayısı

2

48

Mücbir sebepler

3.sahıs tarafından yapılmamış olması

 

 

49

İhale Kuralı İhaleden teklif verip çıktıktan sonra geri dönülmez.

 

 

*****

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

Soru Sayısı

2

50

İhale: Açık ihale-belli istekliler arasından ihale-pazarlık

 

 

51

İhale komisyonu : 5 kişiden oluşur

 

 

*****

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

Soru Sayısı

1

52

Kamu ihale kurulu başkan 

ve başkan yardımcısı  kaç kişiden oluşur? 9

 

 

 

*****

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

Soru Sayısı

1

53

Analiz ve çalışma gerektiren bilgiler Bilgi edinme kapsamı içinde verilebilir.

 

 

 

*****

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu

Soru Sayısı

3

54

İdare kurulunda emniyet müdürü yoktur

 

 

55

İdare kurullarının kazai, idari ve istişari görüşmeleri mürettep üyenin yarısından bir fazlası hazır olmadıkça yapılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çokluk sayılır. İdare kurulu üyelerinden teşkilat noksanı veya tayin edilmemek ve vekili bulunmamak gibi sebeplerle bir veya ikisi noksan olursa bunlar mürettep üye ve belli heyet nisabında hesaba katılmaz. Doğru cevap I-III

 

 

56

Belediye kurulması için nüfusun 5000kişi en yakın belediyenin 5000 metre uzakta olması  gerekiyor.

 

 

******

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

Soru Sayısı

2

57

Kamu Personel Danışma Kurulu, her yıl Mart ve Kasım aylarında toplanmaktadır.

 

 

58

Sendika ile ilgi evrakları vali 7 günde  (doğru şık) 

 

 

*****

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile bunlara bağlı mevzuat

Soru Sayısı

2

59 Özel eğitim kurumları 2 yıl içinde hizmete girmezse iptal ediliyor
60 Özel öğretim kurumu açacaklarda aranan şartlar  I-III-IV

Şube Müdürlüğü sınavında Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından “geçersiz” sayıldığı takdirde bu soru, ilgili testte en az bir işareti bulunan tüm adaylar için doğru cevaplanmış kabul edilecektir.

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır. 100 üzerinden 70 puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Etiketler: » » » » »
Share
2727 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

1+2 = ?

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.