logo

denizli escort izmir escort izmir escort izmir escort kuşadası escort

MİT Kanunu’nda Değişiklik Teklifi TBMM’de

MİT Kanunu'nda Değişiklik Teklifi TBMM'de-kamumemurlar.com

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Kanunu’nda değişiklik öngören kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunuldu.

MİT mensupları ile MİT’te görev yapmış olanların, kurumun görev ve faaliyetlerine ilişkin hususlarda tanıklık yapamamalarını ve belirli durumlardaki tanıklıkları da izne bağlayan Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Yasaya göre MİT müsteşarı ancak Yargıtay’da yargılanabilecek. MİT mensupları için aynı konuya yönelik yeniden soruşturma yapılamayacak. MİT mensupları ve aileleri terörle mücadele kapsamında korunacak.

MİT mensupları hakkında imzasız delili olmayan ihbar ve şikayetler Cumhuriyet savcılarınca işleme konulamayacak.

Kanun teklifiyle ilgili gerekçe olarak ise şu bilgilere yer verildi; “Anayasa’nın ‘Devletin temel amaç ve görevleri’ başlıklı 5’nci maddesinde Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak devletin temel amaç ve görevleri olarak sayılmış olup, söz konusu görevin yerine getirilmesinde istihbari faaliyetler büyük önem arz etmektedir. 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı kanunu ile,Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milleti ile bütünlüğüne, varlığına, bağımsızlığına, güvenliğine, anayasal düzenine ve milli gücünü meydana getiren bütün unsurlarına karşı içten ve dıştan yöneltilen mevcut ve muhtemel faaliyetler hakkında milli güvenlik istihbaratını devlet çapında oluşturma görevi Milli İstihbarat Teşkilatına verilmiş bulunmaktadır.

Dış politika ve güvenlik algısının tamamen değiştiği bir ortamda 2937 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 1984 yılından bu yana dünyada ve ülkemizde meydana gelen değişim ve gelişmeler çerçevesinde, 30 yılı aşkın bir süre önce çıkarılan hükümlerin günün ihtiyaçlarını karşılamakta zaman zaman yetersiz kaldığı, bu süre içerisinde diğer mevzuatta meydana gelen değişikliklere de uyum sağlanamadığı müşahade edilmiş olup, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın yeni güvenlik ve dış politika ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için yasal düzenlemeler gerekmektedir. 

Bu çerçevede Milli İstihbarat Teşkilatı’nın görevlerini daha etkin ve verimli olarak yerine getirebilmesi için devlet kurumları ile koordinasyon sağlanması, kişi, kurum, kuruluş ve yapılarla ilişki kurabilmesi, bilgi ve belgelere ve iletişim alt yapılarına erişim sağlanabilmesi ve bunlardan istifade edebilmesi, gizlilik prensiplerine göre çalışabilmesi, MİT mensuplarının haksız ve hukuksuz iddia ve isnatlarla görevlerinin açığa çıkmasına veya engellenmesine karşı gereken tedbirlerin alınabilmesi, bunların veya istihbarat hizmetlerine katkıda bulunan kişilerin kanunlarla tanına koruma tedbirlerinden yararlandırılması önem arz etmektedir.

Diğer taraftan, Milli Güvenlik Kurulunun yapısı ve kararlarının niteliği göz önünde bulundurulduğunda, dış güvenlik, terörle mücadele ve milli güvenliğe ilişkin konularda Bakanlar Kurulu’nca MİT’e operasyonel görev verilebilmesine yönelik düzenleme yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Teklif ile, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın çağın gereklerine uygun hale getirilmesi ve diğer istihbarat teşkilatlarının imkan ve kabiliyetlerine kavuşturulabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmakta, insan istihbaratı ve teknik istihbarat yöntem ve kapasitesi artırılmaktadır.”

TEKLİFİN TAM METNİ ŞÖYLE>> Tam metni görmek için TIKLAYINIZ!

Etiketler: » » »
Share
1049 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

4+7 = ?

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.