logo

SGK 400 Denetmen Yardımcısı Memur Alımı Başvuru Şartları Neler? Sözlü Sınavda Neler Sorulacak?

SGK 400 Denetmen Yardımcısı Memur Alımı Başvuru Şartları Neler? Sözlü Sınavda Neler Sorulacak?

SGK tarafından 400 denetmen yardımcısı memur alımı başvuruları duyuruldu. SGK taşra teşkilatına 400 adet Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alınacaktır duyurusuyla başvuru yapacak olan memur adaylarını heyecanlandırdı. Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için adaylarda aranacak şartlarda SGK tarafından açıklandı.

SGK 400 personel alımı ilanı, Devlet Personel Başkanlığı (DPB) İnternet sitesi üzerinden ilgili kişilere duyuruldu. Toplamda 400 kişilik personel alımı gerçekleştirecek olan SGK, KPSS kriteri ve başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Peki 400 personel alımı için gerekli kriterler neler olacak, başvurular nereye yapılacak?

İşte tüm detaylar SGK’nın yayımlamış olduğu ilan metni ;

Kurumumuz taşra teşkilatına 400 adet Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alınacaktır. Denetmen yardımcılarına ait istenilen yükseköğretim programlarını, kadro sayılarını, KPSS puan türlerini ve taban puanları gösterir tablo duyurunun sonunda yer almaktadır. Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır. Sınava giriş şartlarını taşıyan adayların ön başvuruları 02-13 Ocak 2017 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır. Alınan başvuruların ardından sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 20 Ocak 2017 tarihinde Kurumumuz internet sitesinde yayımlanacaktır. Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı; 13-24 Şubat 2017 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
c) ÖSYM tarafından 4-5 Temmuz 2015 veya 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarına katılmış olup, bölümler itibarıyla KPSS 111 ve KPSS 113 puan türlerinden 75 ve üzeri puan almış olmak.
d) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.
e) Kurumca açılan giriş sınavlarında iki defadan fazla başarısız olmamak.

Giriş sınavına katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlardan;

*KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere, alınacak kadronun 4 (dört) katı kadar aday, sözlü sınava çağırılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan almış adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

*Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi 20 Ocak 2017 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu (www.sgk.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek olup adaylar, ilan edilen tarih, saat ve yerde giriş sınavına katılacaklardır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ÖN BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Başvurular aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.
a) Başvurular https://uyg.sgk.gov.tr/kdsinavbasvuru/AnaSayfa.do adresinden 02-13 Ocak 2017 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır.
b) Adaylar, T.C. kimlik numarası ile başvuru ekranına giriş yapacak olup Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formu’nu eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra “tamam” ve “onayla” butonuna basarak başvurusunu tamamlayacaktır.
c) Adayın başvurusu tamamlandıktan sonra KPSS puanı ÖSYM üzerinden sistem tarafından kontrol edilecektir. Bilgilerinde yanlışlık olan adayın başvurusu değerlendirilmeye alınmayacaktır.
d) Aday; başvuru formuna 4.5×6 ebadında ve son 6 ay içinde çekilmiş fotoğrafını elektronik ortamda tarayıp yerleştirecektir. Başvuru esnasında ayrıca fotoğraf istenmeyecektir.
e) Adaylar iletişim bilgilerini (adres, telefon numarası, e-posta adresi) en güncel haliyle yazacaklardır.
f) Başvuru formunun hatasız ve eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu tutulacaktır.
g) Elektronik ortam dışında başvuru kabul edilmeyecektir.

SÖZLÜ SINAVDA NELER SORULACAK?

 1. a) Kamu maliyesi:
  1) Maliye teorisi (kamu gelir ve giderleri, kamu borçları ve bütçesi).
  2) Maliye politikası.
  3) Vergi hukuku ve Türk vergi sistemi.b) İktisat:
  1) İktisat teorisi (Mikro iktisat, Makro iktisat ve İktisadi analiz).
  2) İktisat politikası.
  3) Para teorisi ve politikası.
  4) Uluslararası iktisat.
  5) Türkiye ekonomisi ve Güncel ekonomik sorunlar.c) Hukuk:
  1) Anayasa hukuku.
  2) Medeni hukuk (aile hukuku ve miras hukuku hariç).
  3) Borçlar hukuku.
  4) Ticaret hukuku (ticari işletme hukuku, şirketler hukuku ve kıymetli evrak hukuku).
  5) İdare hukuku ve idari yargılama usul hukuku.
  6) İş ve sosyal güvenlik hukuku.d) Muhasebe:
  1) Genel muhasebe.
  2) Mali tablolar analizi.e) Matematik, istatistik, aktüerya bölümleri mezunlarından alınacak denetmen yardımcısı adayları için mezun olunan bölüme ilişkin alan bilgisi.

SÖZLÜ SINAV NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar www.sgk.gov.tr adresinden duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
A. Sözlü sınavda adaylar, Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliğinin sözlü sınav başlıklı 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan;
a. Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d. Genel yetenek ve genel kültürü,
e. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilir.

B. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için 50, diğer bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sınav komisyonu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

C. Sınav sonuçlarına göre başarı sıralaması yapılarak puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar asıl, bu sayıyı geçmemek ve sınavda başarılı olmak şartıyla yedek aday belirlenir. Sınav sonucunun ilân edildiği tarihi takip eden üç ay içerisinde sınavı asıl
kazananlardan çeşitli nedenlerle göreve başlayamayanların yerine yedek listede yer alan adayların atamaları yapılır.

D. Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » » » » » »
5835 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

9+8 = ?

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.