logo

TÜİK Erken Pes Eden İşçiyi Kayıttan Düşürecek

TÜİK Erken Pes Eden İşçiyi Kayıttan Düşürecek

TÜİK Erken Pes Eden İşçiyi Kayıttan Düşürecek-kamumemurlar.com

TÜİK, işsizlik hesabında üçlü revizyona gidiyor. Bu kapsamda yeni soru “Son 1 ayda iş aradınız mı” olacak. AB’ye uyum için yapılan yeni sistemle işsizlik oranı daha düşük çıkacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Birol Aydemir, 2014’ten itibaren işsizlik verilerinin hesaplamasında 3 temel değişiklik yapacaklarını açıkladı. Aydemir, 2014’le birlikte uygulamaya girecek yöntemlerden ilkinin ankette yöneltilen “Son 3 ayda iş aradınız mı”sorusunda olacağını bildirdi. Bu soru “Son 1 ayda iş aradınız mı” şekline dönüştürülecek. Aydemir, bunun işsizlik verilerine “olumlu” yansıyacağını, verilerde aşağı yönlü bir hareketlilik görülebileceğini belirtti.

‘Umutsuzlar’ dışarı

Yeni yöntem özellikle iş aramaktan erken vazgeçen işsizlerin kayıtlarda görünmesi açısından büyük önem taşıyor. Yeni soru yöntemi nedeniyle, ilk iki ay iş aradıktan sonra umutsuzluğa kapılıp iş aramayı bırakan işsizler, son 1 aylık dönemde iş aramadıkları için resmi işsiz rakamları içine dahil edilmeyecek.

Haftada bir anket

İkinci değişiklik anketin süresinde yapılacak. Halen işsizlik anketi her ayın ilk haftasında yapılıyor. Artık anketler her hafta yapılacak. Dolayısıyla daha kısa bir dönem içerisinde işsizlikten kurtulan ya da işsiz kalanlar anketlere daha net yansıyacak. Bu yolla son 3 hafta içinde iş bulan ya da işini kaybedenlere ilişkin veriler mevcut yöntemin aksine istatistiklere anında girmiş olacak.

İlk sonuçlar nisan ayında

Üçün­cü re­viz­yon nü­fus ve­ri­le­rin­de. Ye­ni yıl­la bir­lik­te nü­fus ve­ri­le­rin­de ye­ni­len­miş ve­ri­ler kul­la­nı­la­cak. Ay­de­mir AB’­ye uyum çer­çe­ve­sin­de ya­pı­lan ye­ni ça­lış­ma­yı, “İş­siz­lik he­sa­bı­na kıs­mı re­viz­yon ya­pı­la­cak di­ye­bi­li­ri­z” şek­lin­de yo­rum­lar­ken, ye­ni an­ke­tin ilk so­nuç­la­rı­nın Ni­san 2014’te açık­la­na­ca­ğı­nı söy­le­di.


Bugün Gazetesi

Etiketler: » » » » » »
1008 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

9+4 = ?

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.