YENİ BURS PROGRAMLARI

1- TDV İLAHİYAT AKADEMİ BURS PROGRAMI (YENİ)

Başvuru Başlangıç Tarihi:06 Ekim 2016
Başvuru Bitiş Tarihi : 30 Ekim 2016 Saat 24:00

Amaç:

Bu programın amacı, ilahiyat ve İslami ilimler fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin mesleki hedeflerini gerçekleştirmelerine ve ilimde ruhsat sahibi bir zümrenin yetişmesine maddi-manevi destek olmaktır.
Kapsam:

 • TDV öğrenci yurtlarının bulunduğu ve aşağıda isimleri belirtilen illerde İlahiyat ve islami ilimler fakültelerinin birinci öğretiminde hazırlık veya 1. Sınıflarda öğrenim gören kız ve/veya erkek öğrenciler alınacaktır. Program kapsamındaki iller ve TDV yurtları:
  1. Bursa (erkek),
  2. Konya (erkek),
  3. Ankara (kız ve erkek),
  4. Isparta (kız ve erkek),
  5. Kastamonu (kız),
  6. Kayseri (kız),
  7. Gaziantep (kız ve erkek),
  8. Muğla (kız),
  9. Burdur (kız ve erkek),
  10. Siirt (kız),
  11. Afyon (kız),
  12. Sakarya (kız),
  13. Ağrı (erkek).
 • Bu programa Türkiye Diyanet Vakfınca sınırlı sayıda ve mülakat yöntemiyle öğrenci alınarak, müftülükler ve ilahiyat fakülteleriyle işbirliği içinde akademik ve kültürel faaliyetler düzenlenecektir.
 • Program, asgari 10 uygun adayın bulunduğu illerde başlatılacaktır.
 • Programa alınan öğrencilerin Vakıfça belirlenecek yurt, iyilik evi veya eğitim merkezlerinde barınması bununla birlikte akademik, kültürel-mesleki ders ve faaliyetlere katılımı ve bu derslerde başarılı olması gerekmektedir.

Bursluluğa Kabul Şartları:

 • 22 yaşından gün almamış olmak.
 • İlahiyat/islami ilimler fakültesinde öğrenim görüyor olmak.
 • Birinci öğretimde öğrenim görüyor olmak.
 • Hazırlık veya birinci sınıfta öğrenim görüyor olmak.
 • Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.
 • Herhangi bir siyasi kuruluşa (parti, dernek, vakıf vb.) üyeliği olmamak.

Burs Programı Kapsamında Sağlanacak İmkanlar:

 • Ücretsiz veya indirimli barınma desteği,
 • 9 ay boyunca aylık burs desteği,
 • Sosyal, kültürel ve akademik faaliyet desteği.

TDV İLAHİYAT AKADEMİ BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ.

2- TDV ÖZEL DESTEK AKADEMİ BURS PROGRAMI (YENİ)

Başvuru Başlangıç Tarihi:06 Ekim 2016
Başvuru Bitiş Tarihi : 30 Ekim 2016 Saat 24:00

Amaç:

Bu programın amacı, başta; tıp, mimarlık, mühendislik, hukuk ve öğretmenlik bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin yetişmesine maddi-manevi destek olmaktır.
Kapsam:

 • TDV öğrenci yurtlarında barınan öğrencilerden; tıp, mimarlık, mühendislik, hukuk ve öğretmenlik bölümleri başta olmak üzere fakültelerinin birinci öğretiminde hazırlık veya 1. sınıflarda öğrenim gören kız ve/veya erkek öğrenciler alınacaktır. Program kapsamındaki iller ve TDV Yurtları:
  • Bursa (erkek),
  • Konya (erkek),
  • Ankara (kız ve erkek),
  • Isparta (kız ve erkek),
  • Kastamonu (kız),
  • Kayseri (kız),
  • Gaziantep (kız),
  • Muğla (kız),
  • Burdur (kız ve erkek),
  • Siirt (kız),
  • Afyon (kız),
  • Sakarya (kız),
 • Programa sınırlı sayıda öğrenci alınacaktır.
 • Öğrenci seçimleri mülakat yöntemiyle yapılacaktır.

Bursluluğa Kabul Şartları:

 • 22 yaşından gün almamış olmak.
 • Birinci öğretimde öğrenim görüyor olmak.
 • Hazırlık veya birinci sınıfta öğrenim görüyor olmak.
 • Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.
 • Öğrenim gördüğü fakülteye %20’de yerleşmiş olmak.
 • Öğrencilere yönelik Vakıfça hazırlanan uygulamada; akademik, kültürel-mesleki ders ve faaliyetlere katılım ile bu derslerde başarılı olma şartı aranacaktır.
 • Herhangi bir siyasi kuruluşa (parti, dernek, vakıf vb.) üyeliği olmamak.

Burs Programı Kapsamında Sağlanacak İmkanlar:

 • Ücretsiz/indirimli barınma ve/veya aylık burs desteği,
 • Sosyal ve kültürel faaliyet ile akademik, mesleki eğitim desteği

TDV ÖZEL DESTEK AKADEMİ BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ.

3- TDV LİSANSÜSTÜ İLAHİYAT AKADEMİ BURS PROGRAMI (YENİ)

Başvuru Başlangıç Tarihi:06 Ekim 2016
Başvuru Bitiş Tarihi : 30 Ekim 2016 Saat 24:00

Kapsam:

TDV eğitim koordinatörlükleri bulunan İstanbul, Konya, Bursa, Kayseri ve Ankara ile Sakarya ve Isparta illerinde, 2016-2017 akademik yılı itibariyle “yüksek lisans” ve “doktoraya” başlayan öğrenciler, bu burs kapsamında başvuru yapabilecektir.

Bursluluğa Kabul Şartları:

 • İlahiyat alanında lisansüstü (master-doktora) öğrenim görüyor olmak.
 • SGK kapsamında herhangi bir işte çalışmıyor olmak.
 • TC vatandaşı olmak.
 • Yüksek lisans için 25, doktora için 30 yaşından gün almamış olmak.
 • Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.
 • Bir önceki öğrenimini iyi dereceyle (yüzlük sisteme göre 70) tamamlamış olmak.
 • Hazırlık sınıfı okuyanlar için hazırlık sınıfında başarılı olmak.

Burs Programı Kapsamında Sağlanacak İmkanlar:

 • TDV yurdunda barınanlar için ücretsiz barınma desteği, (ücretsiz yurt desteği verilen öğrencilerin nakdi burslarından %30 oranında kesinti yapılır.)
 • 12 ay boyunca aylık burs desteği,
 • Sosyal ve kültürel faaliyet ile akademik, mesleki eğitim desteği.

Öğrencilere Sağlanan Burs Veya Desteklerin Kısmi/Tamamen Kesilmesi:

 • Yüksek lisans / doktora, ders dönemi ve tez hazırlık süresiyle ilgili olarak;
 • Yüksek lisans / doktora ders dönemini geçemeyenlerin bursları geçemediği dersi ya da dersleri verene kadar dondurulur.
 • Doktora yeterlilikte başarılı olamayanların bursları askıya alınır. Sınavda başarılı olunca bursluluk durumları devam eder.
 • Lisansüstü bursluluk süresi (hazırlık hariç) yüksek lisansta iki yıl, doktorada 4 yıldır.

TDV LİSANSÜSTÜ İLAHİYAT BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

4- ULUSLARARASI İHL MEZUN DESTEK PROGRAMI (YENİ)

Başvuru Başlangıç Tarihi:06 Ekim 2016
Başvuru Bitiş Tarihi : 30 Ekim 2016 Saat 24:00

Kapsam: Türkiye Diyanet Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile yürütülen “Uluslararası İmam Hatip Lisesi” ile “Somali Eğitim Projesi” kapsamında, orta öğretim mezunu olup, kendi imkanı ile üniversitelerde ön lisans/lisans eğitimi alan uluslararası öğrenciler. (Yerli öğrenciler bu kapsamda değildir.)

UİHL Mezun Destek Programı Özellikleri

 • Öğrenciler barınma veya burs desteğinin sadece birinden faydalanabilir.
 • Burs ve barınma desteği 12 ay üzerinden yapılır.
 • Açık öğretim, uzaktan öğretim ve lisansüstü öğrenim gören öğrenciler bu kapsamda değildir.
 • Barınma veya burs desteği şartlarının tamamını sağlamayan öğrencilere destek verilmeyecektir.
 • Geçen yıllardan burs desteği alan öğrenciler de bu şartlara tabidir.
 • Sosyal ve kültürel faaliyet ile akademik, mesleki eğitim desteği.

Barınma Desteği Şartları

 • Vakfımızın online başvuru sistemi üzerinden başvuru yapmış olmak.
 • TDV yurtlarında veya TDV öğrenci iyilik evlerinde barınıyor olmak.
 • Hazırlık sınıfı öğrencileri için hazırlık sınıfında başarılı olmak
 • Ara sınıfta genel not ortalaması (GANO) 2.00’dan düşük olmamak.
 • Ara sınıfta öğrenim gören öğrencilerden alttan en fazla 2 dersi olmak.
 • Her hangi bir sebeple okuldan uzaklaştırma cezası almamış olmak veya okulla ilişiği kesilmemiş olmak.
 • Devamsızlık nedeniyle herhangi bir dersten başarısız olmamak.
 • Başka bir TDV burs programı veya Türkiye Bursları (YTB) kapsamında olmamak.

Burs Desteği Şartları

 • Vakfımızın online başvuru sistemi üzerinden başvuru yapmış olmak.
 • TDV il eğitim koordinatörlüklerinin bulunduğu illerde (İstanbul, Ankara, Bursa, Konya, Kayseri) üniversite eğitimi alıyor olmak.
 • Hazırlık sınıfı öğrencileri için hazırlıkta kalmamış olmak.
 • Ara sınıfta genel not ortalaması (GANO) 2.00’dan düşük olmamak.
 • Ara sınıfta öğrenim gören öğrencilerden alttan en fazla 2 dersi olmak.
 • Her hangi bir sebeple okuldan uzaklaştırma cezası almamış olmak veya okulla ilişiği kesilmemiş olmak.
 • Devamsızlık nedeniyle herhangi bir dersten başarısız olmamak.
 • Başka bir TDV burs programı veya Türkiye Bursları (YTB) kapsamında olmamak.

UİHL MEZUN DESTEK BURS BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

5- YURT DESTEK BURS PROGRAMI (YENİ)

Başvuru Başlangıç Tarihi:06 Ekim 2016
Başvuru Bitiş Tarihi : 30 Ekim 2016 Saat 24:00

Kapsam: TDV Yurtlar ve Sosyal Tesisler İktisadi işletmesine bağlı yurtlarda barınan ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrenim gören ve Vakfımızdan burs talebinde bulunan öğrenciler.

Bursluluğa Kabul Şartları:

 • Diyanet Vakfı yurtlarında barınıyor olmak
 • Vakfımızın başka bir burs imkânından yararlanmamak.
 • Yurt destek bursuna online başvuru yapmış olmak.

Bursun özellikleri:

 • Bir eğitim öğretim dönemi süresince bir öğrencinin yurt ücretine uygulanır.
 • Sağladığı şartlar nispetinde bir öğrenci %100, %50 ve %25 yurt destek  bursundan yararlanabilir.
 • Yurt destek bursu kontenjanlar dahilindedir.
 • Yurt destek bursunun süresi, ilgili akademik yıldır. Burslar öğrencinin güncellenen bilgileri baz alınarak, her akademik yıl başlangıcında yeniden değerlendirilir.
 • Yurt destek bursu 10 ay üzerinden sağlanır.

YURT DESTEK BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

6- ULUSLARARASI LİSANSÜSTÜ BURS PROGRAMI (YENİ)

Başvuru Başlangıç Tarihi:06 Ekim 2016
Başvuru Bitiş Tarihi : 16 Ekim 2016 Saat 24:00

Kapsam:

2016-2017 akademik yılı itibariyle İstanbul, Bursa, Ankara, Konya, Kayseri, Isparta ve Sakarya illerinde ilahiyat alanında “Yüksek Lisans” veya “Doktora” öğrenimine başlayan yabancı uyruklu öğrenciler ile TDV burslusu olarak uluslararası ilahiyat (UİP) ve uluslararası öğrenci programlarından mezun olan öğrenciler.

Bursluluğa Kabul Şartları:

 • Türkiye dışında sürekli ikamet ettiği ülkenin vatandaşı olmak veya oturum iznine sahip olmak,
 • TC vatandaşı olmamak (bu madde TDV’nin UİP programından mezun olanlar için geçerli değildir),
 • Bir önceki öğrenimini 100 üzerinden en az 70 ortalama ile bitirmiş olmak,
 • Türkiye’de öğrenim görmesine engel bir sağlık sorunu olmamak,
 • Başvurunun yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle, yüksek lisans programı için 30, doktora programı için 35 yaşından gün almamış olmak,
 • Öğrenimine 2 yıldan fazla ara vermemiş olmak,
 • Önceki öğrenimleri süresince disiplin cezası almamış ve hüküm giymemiş olmak,
 • Daha önce TDV burslusu olarak herhangi bir öğretim kademesinde öğrenim görmekte iken TDV bursluluğundan çıkarılmamış veya TDV tarafından geçerli sayılan bir mazeret haricinde, kendi isteği ile bursluluktan çıkmamış olmak,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan adaylar ile 4112 sayılı kanun (doğumla Türk vatandaşlığını kazanmış olup da, sonradan Bakanlar Kurulu’ndan çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığına geçen kişiler) gereğince Türk vatandaşlığından çıkmış olmak,  (bu madde UİP mezunları için geçerlidir)

Bursun özellikleri:

 • Yurtta kalması uygun görülen öğrenciler için ücretsiz yurt desteği, (ücretsiz yurt desteği verilen öğrencilerin nakdi burslarından %30 oranında kesinti yapılır.)
 • Eğitim süresince aylık burs desteği,
 • Sosyal ve kültürel faaliyet ile akademik, mesleki eğitim desteği.

ÖĞRENCİLERE SAĞLANAN BURS VEYA DESTEKLERİN KISMİ/TAMAMEN KESİLMESİ

 • Yüksek lisans – doktora, ders dönemi ve tez hazırlık süresiyle ilgili olarak;
 • Yüksek lisans ve doktora ders dönemini geçemeyenlerin bursları geçemediği dersi ya da dersleri verene kadar dondurulur.
 • Doktora yeterlilikte başarılı olamayanların bursları askıya alınır. Sınavda başarılı olunca bursluluk durumları devam eder.
 • Lisansüstü bursluluk süresi yüksek lisansta hazırlık hariç iki yıl, doktora öğreniminde 4 yıldır.

TDV ULUSLARARASI LİSANSÜSTÜ BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

7- ULUSLARARASI İHL YERLİ ÖĞRENCİ BURS PROGRAMI (YENİ)

Başvuru Başlangıç Tarihi:06 Ekim 2016
Başvuru Bitiş Tarihi : 30 Ekim 2016 Saat 24:00

Kapsam: Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı arasında yapılan protokol kapsamında yürütülen Uluslararası İHL’lerde eğitim gören T.C. uyruklu öğrenciler.

Bursluluğa Kabul Şartları:

 • TC. vatandaşı veya vatandaşlık hakkına sahip olmak.
 • Orta okuldan sonra öğrenimine bir yıldan fazla ara vermemiş olmak.
 • 9. Sınıfta öğrenim gören öğrenciler için TDV tarafından belirlenen TEOG puan aralığında olmak.
 • Ara sınıf öğrencileri bir önceki eğitim dönem sonu ortalaması 100’lük sisteme göre 70 ve üzeri olmak.
 • Bu program kontenjanlar dahilinde uygulanacaktır.

Bursun özellikleri:

9 ay süreyle aylık burs.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

DEVAM EDEN BURS PROGRAMLARI

1- ÖZEL DESTEK DOKTORA ÖĞRENCİLERİ TAKİP FORMU (DEVAM EDEN)
Form Başlangıç Tarihi:06 Ekim 2016 
Form Bitiş Tarihi : 16 Ekim 2016 Saat 24:00Bu burs programına yeni öğrenci alımı yapılmamaktadır. Form, Halihazırda devam eden Özel Destek Doktora bursiyerleri için bilgi güncelleme ve takip amacıyla hazırlanmıştır.FORMA ULAŞMAK İÇİN IKLAYINIZ…

2- ÖZEL DESTEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ TAKİP FORMU (DEVAM EDEN)

Başvuru Başlangıç Tarihi:06 Ekim 2016 
Başvuru Bitiş Tarihi : 16 Ekim 2016 Saat 24:00

Bu burs programına yeni öğrenci alımı yapılmamaktadır. Form, Halihazırda devam eden Özel Destek Lisans bursiyerleri için bilgi güncelleme ve takip amacıyla hazırlanmıştır.

FORMA ULAŞMAK İÇİN IKLAYINIZ…

Kaynak: Kamumemurlar.com

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haber ve içeriklerin tüm hakları www.kamumemurlar.com’a  aittir. Köşe yazısı/haber ve içeriklere ” www.kamumemurlar.com ” biçiminde bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.