logo

Aile Bakanlığı Denetim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik

Aile Bakanlığı Denetim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik

Aile Bakanlığı Denetim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik-kamumemurlar.com

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

9 Mayıs 2014 CUMA

Resmi Gazete

Sayı : 28995

YÖNETMELİK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI DENETİM HİZMETLERİ

BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/9/2012 tarihli ve 28411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ve Sosyal Hizmetler, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Psikoloji ve Sosyoloji ile Bilgisayar Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarında en az dört yıl lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Giriş sınavına; ilan edilen boş kadro sayısının yirmi katından fazla olmamak, ilanda yer alan KPSS puan türlerine göre en yüksek puandan başlamak üzere KPSS puan sıralaması esas alınmak ve Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ve Sosyal Hizmetler, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ve Sosyoloji ile Bilgisayar Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü mezunlarından üç ayrı grup olmak üzere, Başkanlıkça ilanda belirtilen sayı kadar aday sınava girmeye hak kazanır. Her üç gruptan sınava girmeye hak kazanan sonuncu aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır.”

“(3) Her üç gruptan ne kadar denetçi yardımcısı alınacağı, sınav açılmasına dair Bakanlık Makamından alınacak onayda belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

“c) Bilgisayar Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar için;

1) Kesikli Matematiksel Yapılar, Bilgisayar Yapısı, Mantıksal ve Sayısal Tasarım, Bilgisayar Programlama, Veri Yapıları ve Algoritmalar, Veri Yönetimi, Mikroişlemciler, Bilgisayar Mimarisi, İşletim Sistemleri, Veri Tabanı Sistemleri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Ağları, Temel Elektrik Devreleri ve Elektronik, Yazılım Mühendisliği, Veri İletişimi,

2) Elektronik Mühendisliğine Giriş, Diferansiyel Denklemler, Elektrik Devre Temelleri, Sayısal Elektronik Sistemleri, Sayısal Tasarım, Elektromanyetik Alan Teorisi, Kontrol Sistemleri, İşaret ve Sistemler, İletişim Sistemleri Tasarımı, Veri İletişimi, Mikroişlemci Sistemleri.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin sekizinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ayrıca, denetim faaliyeti ile ilişkileri devam etmek kaydıyla Bakanlıkta ya da diğer kamu kurumlarında başka birimlere atananların da bu görevlerde geçen süreleri denetçilik kıdeminden sayılır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 49 – (1) Denetçi yardımcılığı dahil denetçilik mesleğinde en az sekiz yıl çalışan ve 1 inci derece kadroya atanmak için gerekli şartlara sahip olan denetçilerden, görev ve sorumluluk bilinci, mesleki bilgileri, çalışma ve gayretleri Başkanlıkça yeterli bulunanlar, gerekli onay üzerine başdenetçiliğe atanabilirler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Denetçiler, belirtilen amaçlar doğrultusunda meslek içi eğitime tabi tutulurlar. Başkanlıkça meslek içi eğitimin ne şekilde yapılacağına ilişkin esaslar eğitim programı ile belirlenir.”

“(2) Eğitim programı çerçevesinde, gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerden destek alınabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Genel denetim programları yıllık olarak düzenlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 82 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Başkanlığa sunulan raporlar sonuçlandırılır ve ilgili birimlere gönderilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir yıl içinde” ibaresi “31/12/2014 tarihine kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

Etiketler: » » » » » » » » » » » »
1430 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

3+3 = ?

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.