logo

Ortak Sınavlarda 5 Saat Ek Ders Ödenecek

Ortak Sınavlarda 5 Saat Ek Ders Ödenecek-kamumemurlar.com,

2013-2014 eğitim öğretim yılında 1. dönem ortak sınavlarda 3 oturumda toplam 15 sat ek ders ücreti ödenmesi gerekirken Bakanlığın yazısına göre 5 saat ek ders ödenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 13.11.2013 tarih ve 3355336 sayılı yazısına göre Ortaöğretime Geçiş Sistemi Ortak Sınavları kapsamında görevlendirilen personele 2013-20145 eğitim öğretim yılında 1. dönem ortak sınavlarda 5 saat ek ders ödenecek.

İşte o yazı;

Fakat Ortaöğretime geçiş ortak sınavlarına ilişkin 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavları e- Kılavuzunun “Ortak Sınavların Uygulanması” başlıklı 9. maddesinde; “a. Ortak sınavlar, ülke genelinde olağanüstü haller dışında  öğrencilerin öğrenim gördükleri okullarda ve yurt dışında KKTC ve Bakanlığımıza bağlı okulların bulunduğu, sınav yapılması uygun görülen merkezlerde Türkiye saatiyle 09.00, 10.30 ve 12.00’da başlayacak ve aynı anda yapılacaktır. Sınavların yapıldığı günlerde okulda ders yapılmayacaktır.

b. Ortak sınavlar, birinci günde üç oturum, ikinci günde üç oturum olmak üzere altı oturum halinde uygulanacaktır.” açıklamasında yer alan “Ortak sınavlar, birinci günde üç oturum, ikinci günde üç oturum olmak üzere altı oturum halinde uygulanacaktır.” ibaresi ile sınavların kaç oturum olarak yapılacağı belirtilmiştir.

Diğer taraftan, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 12. maddesinin 5. fıkrasında; “Bakanlığa ve diğer bakanlık ve kurumlara bağlı okullara alınacak öğrenciler ile açık öğretim kapsamında merkezi sistemle yapılan sınavlarda il sınav yürütme kurulu başkan ve üyeleri ile bina, salon sorumlusu ve gözcü olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere her sınav oturumu için 5 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bu iş ve işlemlerle ilgili döner sermayeden ücret alanlara bu tür ücret ödemesi yapılmaz.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükümlere göre; Ortaöğretime geçiş ortak sınavlarında görev alan yönetici ve öğretmenlere görev aldıkları her oturum başına 5 saat ek ders ücreti ödenmek zorundadır. Yukarıdaki yazının iptali ve oturum başına 5 sat ek ders ödenmesi hususunda sendikaların dava açması gerekmektedir.

28-29 Kasım 2013 Tarihlerinde Yapılacak Olan Sınav Nedeniyle Okulların Tatil Durumu

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğilim Genel Müdürlüğünün 21.11.2013 tarih ve 3488733 sayılı yazısına göre ise sınav yapılacak okulda eğitim-öğretim gören 8. sınıflar dışındaki öğrenciler de ortak sınavların yapılacağı gün ve saatlerde idari izinli sayılacaklar.

Bu okullardaki yönetici ve öğretmenlere ise 29.05.2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının “Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller” başlıklı 24. maddesi; “01.09.2012 tarihinden geçerli olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.” hükümleri gereğince ek dersleri ödenecektir.

a-) Aynı bahçede bulunan ilkokul ve ortaokullar,

b-) Kampüs ortamında eğitim veren okullar (Anaokulu, ilkokul, Ortaokul ve lisesinin aynı alanda),

c-) Aynı binayı kullanan okullar,

d-) Sınavlara katılacak 8.sınıf öğrencisi bulunan ortaokulların 5-6-7. sınıfları,

Bunların dışında kalan okullar (Müstakil anaokulları, müstakil ilkokullar, müstakil ortaöğretim kurumları) tatil değildir.

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Sayı : 70297673/622.03/3488733 21/11/2013

Konu:Merkezi Sistem Ortak Sınavları

………………… VALİLİĞİNE

(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce 11.11.2013 tarihinde yayımlanan “2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavları e-Kılavuzu” nun 9. maddesi a fıkrasında… sınavların yapıldığı günlerde okulda ders yapılmayacaktır.” ifadesinin uygulanmasına yönelik olarak tereddütte düşüldüğü Bakanlığımıza gelen sorulardan anlaşılmaktadır.

Söz konusu hükmün uygulanması ile ilgili olarak; sınav yapılacak okulda eğitim-öğretim gören 8. sınıflar dışındaki öğrenciler de ortak sınavların yapılacağı gün ve saatlerde idari izinli sayılacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Yusuf TEKİN

Bakan a.

Müsteşar

DAĞITIM:

B Planı

Kaynak:Memurlar.net

Etiketler: » » » » » » »
Share
1264 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

10+1 = ?

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.