logo

Partilerin Yeni Anayasa ve Başkanlığa Bakış Açıları

Partilerin Yeni Anayasa ve Başkanlığa Bakış Açıları

pari-siyaset-kamumemurlar.com

İşte partilerin beyannamelerinde anılan konulara bakış açıları…

Habertürk, Meclis’te sandalyesi bulunan AK Parti, CHP, MHP ve HDP’nin seçim beyannamelerini, “çözüm süreci”, “yeni Anayasa”, “seçim barajı”, “başkanlık sistemi” ve “Alevilere yönelik haklar” yönünden ayrıntılı incelemeye tabi tuttu. Karşılaştırmalı olarak partilerin beyannamelerinde anılan konulara bakış açıları şöyle:

ÇÖZÜM SÜRECİ

AK PARTİ: Çözüm sürecini kararlılıkla sürdüreceğiz. “Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun” ile silahın tamamen gündemden çıktığı bir noktaya ulaşmak için gereken tüm tedbirleri alacağız. Kamu düzeni tesis edilinceye kadar terörle mücadelemize; hukuk ve kardeşlik tam anlamıyla tesis edilinceye kadar da çözüm süreci anlayışımızı korumaya devam edeceğiz.

CHP: Siyasi partilerin katılımıyla TBMM’de bir Toplumsal Mutabakat Komisyonu, Ortak Akıl Heyeti ve Gerçekleri Araştırma Komisyonu kurulacak.

MHP: “Çözüm” rezaleti altında yürütülen müzakereye son verilerek ihanet süreci bitirilecektir. Teröre ve teröriste yataklık eden, destek veren unsurlar yargı önüne çıkarılacak ve ihanet sürecindeki payları ölçüsünde cezalarını göreceklerdir.

HDP: Derhal silahların 2 taraflı susturulması ve yeniden müzakere masasına dönülmesini istiyoruz. Barışçıl yöntemlerle, müzakere yoluyla, özyönetim modeliyle hem Kürt sorununun çözüleceğine, hem de Türkiye’nin demokratikleşmesinin önünün açılacağına inanıyoruz. Her koşulda silahsız çözüm ve demokratik siyaseti savunmaya devam edeceğiz.

BAŞKANLIK

AK PARTİ: Mevcut sistem, Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın farklı siyasi geleneklerden gelmeleri durumunda, kriz üretme potansiyelini taşımaya devam etmektedir. Hükümet modellerinin tartışılacağı zemin demokratik bir anayasal zemin olacaktır. Bir yandan vesayetçi bir şekilde kurgulanarak demokratik doğasından koparılmış parlamenter sistemin yol açtığı siyasal istikrarsızlıklar, öte yandan Yeni Türkiye vizyonumuzun ihtiyaç duyduğu etkin ve dinamik yönetim dolayısıyla, başkanlık sisteminin daha uygun bir yönetim modeli olduğuna inanıyoruz.

CHP: CHP, gerekli yasal düzenlemeleri yaparak ve yasaların tam olarak uygulanmasını sağlayarak parlamenter sistemi güçlendirecektir.

MHP: İktidarın kişiselleşmesi suretiyle temel hak ve özgürlükler bakımından tehlikeli bir otoriterleşmenin önünü açabilecek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kuruluş esaslarından kopararak devleti ve milleti farklı siyasi ve idari yapılanmalara götürecek altyapı oluşturmayı hedef alan başta başkanlık olmak üzere yarı başkanlık ve benzeri sistemleri uygun bulmuyoruz.

HDP: HDP, açık bir biçimde karşı olduğu “başkanlık sistemi”nin Anayasa değişikliklerinin temel koşulu haline getirilmesini kabul etmeyecek, başkanlık sistemine geçit vermeyecek.

YENİ ANAYASA

AK PARTİ: AK Parti, yeni Anayasayı; bir parti, bir grup veya bir kesimin sorunu olarak değil, Türkiye’nin tarihsel meselesi olarak görmektedir. Yeni Anayasa, milletimizin kültürel ve toplumsal çeşitliliğini tanıyan, herhangi bir etnik veya dini kimliğe referans yapmayan bir vatandaşlık tanımını esas alacaktır.

CHP: CHP’nin hedefi, toplumsal uzlaşıya ve siyasi partiler arasında geniş bir mutabakata dayalı süreç temelli bir Anayasa hazırlamaktır.

MHP: Cumhuriyetin temel niteliklerinin, devletin kuruluş esaslarının düzenlendiği Anayasa’nın ilk dört maddesi ilelebet korunacaktır.

HDP: Demokratik cumhuriyete geçişi sağlamak için farklılıkları eşit yurttaşlık temelinde tanıyan ve güvenceye alan demokratik anayasanın yapılmasına öncelik verilecek.

CEMEVİ

AK PARTİ: Cemevleri, eğitim sisteminde sağlıklı bilgilendirme, üniversitelerde araştırma ve uygulama merkezleri oluşturma gibi çeşitli konularda Alevi kanaat önderleri ile diyalog içinde demokratik uzlaşı temelinde gerekli adımları atacağız. Geleneksel irfan merkezleri ve cemevlerine hukuki statü tanıyacağız.

CHP: Diyanet İşleri Başkanlığı’nı, tüm inançlara eşit mesafede duracak şekilde yeniden yapılandıracağız. Cemevlerini diğer ibadethaneler gibi yasal statüye kavuşturacağız.

MHP: Cemevi gerçeği siyasi kaygılardan uzak, cami-cemevi karşıtlığına dönüştürülmeden kabul edilecek ve inanç ve kültür hayatının bir unsuru olan cemevlerine devlet yardımı yapılacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı, Alevi İslam inancını da bünyesinde temsil edecek şekilde yeniden yapılandırılacak, “Türkiye Alevilik Araştırmaları Merkezi” kurulacaktır.

HDP: Diyanet İşleri Başkanlığı, Din ve İnanç İşleri Kurulu olarak yeniden yapılandırılacak. Başta cemevleri olmak üzere, Alevilerin bütün ibadet mekanları “ibadethane” olarak tanınacak ve kamu güvencesi altında olacak.

SEÇİM BARAJI

AK PARTİ: Temsilde adalet ile yönetimde istikrar arasında denge sağlayacak şekilde seçim barajı yeniden düzenlenecektir.

CHP: Başta yüzde 10 seçim barajı olmak üzere siyasetin önündeki engelleri kaldıracağız. Yurtdışındaki yurttaşlarımızın, her 300 bin seçmene bir milletvekili düşecek şekilde, 10 milletvekili ile temsil edilmesini sağlayacağız.

MHP: Siyasete katılımın artırılması sağlanacak, mevzuatta yer alan engelleyici hükümler yeniden düzenlenecek. Siyasi parti üyeliği sağlam teminatlar altına alınacak. Yurtdışında yaşayan vatandaşların seçimlerde “elektronik oylama” yöntemiyle oy kullanması sağlanacak.

HDP: Seçim barajı kaldırılacak.

Kaynak: Habertürk

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » » » »
1248 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

2+9 = ?

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.